• top-banner

20 ýyllyk şaý-sepleri öndüriji

1

Guanç Guangzhouou Söýgi we Gözellik Zergärçilik Co ,.Ltd. 2008-nji ýylda döredildi. Dizaýn, gaýtadan işlemek we satuwy birleşdirýän köpugurly we globallaşan şaý-sepler kompaniýasy.Dürli reňkli daşlar, hrustal daşlar, dürli daşlar, emeli sintetik daş önümleri bilen bezelen ýokary derejeli S925 kümüş, mis, K altyny hünär dizaýny, işläp düzmek, gaýtadan işlemek we öndürmek.Elektron söwda müşderilerine hyzmat edýän kümüş şaý-sepleriň önümçiligine we üpjünçilik zynjyryna ünsi jemläp, elmydama internet pikirlenişine we tehnologiýasyna eýeriň.

Kompaniýanyň wezipesi: Kümüş şaý-sepleri ýasamak üçin şaý-sepler ussatlygyny ulanyň we dünýäde ýokary derejeli kümüş şaý-sepleri üpjün etmek zynjyryny dörediň!

Kompaniýa Hytaý Halk Respublikasynyň Söwda ministrligi tarapyndan tassyklanan we Guanç Guangzhouou şäheri tarapyndan goldanýan Şawan şaý-sepler senagat parkynda ýerleşýär.800 inedördül metr garaşsyz milli daşky gurşawy goramak markasynyň standart zawod binalary bar.Zawodda ortaça 5000 adam şaý-sepler öndürýän zawodda takmynan 100 adam bar.Throughoutylyň dowamynda 5 million taýýar önümiň paýyny saklaýar we dünýäde müşderilere hyzmat edýär.

2

Kompaniýanyň 20-den gowrak adamdan ybarat hünärli we tejribeli dizaýn we gözleg we gözleg topary bar, bu dizaýn ylhamyny döredýär we dünýädäki moda tendensiýalaryny özüne çekýär.60-dan gowrak adam bilen ökde önümçilik topary, doly ylmy hil dolandyryş ulgamy, önümçilik tehnologiýasynyň üznüksiz täzelenmegi we tehnologiýada kämillik.Önümleriň stil, bazar meýilleri ýa-da ussatlygy taýdan gözelligiň gözelligi barada özboluşly düşünjeleriniň bardygyna göz ýetiriň.

2

Topar, zergärçilik pudagyny gözlemekde we öndürmekde 20 ýyldan gowrak tejribe toplap, hyzmatdaşlyk edýän her bir müşderi, Söýgi we Gözelligiň ýokary hilli şaý-sepleriniň kümüş şaý-sepleriniň nepisligini we nepisligini duýup biler we her bir müşderini üpjün eder. moda, aýratyn, ýokary hilli we iň tygşytly önümler we hyzmat.

Gyzyklanýan müşderiler we dostlar, ýerimize baryp görmek we işewür gepleşikler üçin kompaniýamyza baryp görmäge we bilelikde ajaýyp geljegi ösdürmäge hoş geldiňiz!


Iş wagty: 21-2021-nji oktýabr