• top-banner

Senagat habarlary

Senagat habarlary

 • Why are more and more wealthy people choosing to buy jewelry?

  Näme üçin baý adamlar şaý-sepleri satyn almagy saýlaýarlar?

  Näme üçin baý adamlar şaý-sepleri satyn almagy saýlaýarlar?Göwher ýüzük, göwher we şaý-sepler ýaly açar sözleri internetde gözleýäris.Aşakda geň maglumatlar bolar, ýöne gyzykly görýärin.Mysal üçin, göwher kezzaplyk, şaý-sepler ...
  Koprak oka
 • Jewelry consumption understand

  Şaý-sepleri sarp etmek düşünýär

  Şaý-sepleri sarp etmek, onuň makalasynyň orta ýaşly we garry döwürlerden geçirilendigine düşünýär.sarp ediş deňligini bilelikde ösdürmek, sarp edijileriň şaý-sepleri sarp etmek bilimlerini ýokarlandyrmak, sarp ediş ukybyny ýokarlandyrmak, operatorlary ýerine ýetirmek üçin ýol görkezmek we höweslendirmek ...
  Koprak oka
 • How to maintain the jewelry?

  Şaý-sepleri nädip saklamaly?

  Her bir aýal dostuň şaý-sepleri köp.Şaý-sepleri satyn alanyňyzdan soň, şaý-sepleriň şatlygyndan uzak wagtlap lezzet almagyň açary, ony nädip gorap saklamalydygyny bilmekdir.Şaý-sepler, adaty gündelik zerurlyklar ýaly, köýnek wagtynda ýag, tozan we beýleki hapalar bilen hapalanar ...
  Koprak oka
 • Introduction for 12 Constellation Disc Pendant

  12 ýyldyzly disk gulagy üçin giriş

  925 sany ajaýyp kümüşden ýasalan ýyldyz belgisi gulagy, hakyky altyn çaýylan, üstünde çekiç we çäge daşlamak prosesi bolýar. Bu Nikel Mugt, Gurşun Mugt we Gipoallergen.Düwürtik ýok, duýgur deri üçin reaksiýa ýok....
  Koprak oka