• top-banner

Biz hakda

weichuang
LOGO (2)

Guanç Guangzhouou Söýgi we Gözellik Şaý-sepleri Ltd.

Guanç Guangzhouou Söýgi we Gözellik Zergärçilik Co,. Ltd 2008-nji ýylda döredildi. Dizaýn, gaýtadan işlemek we satuw ösüşini birleşdirýän köpugurly we ösýän şaý-sepler kompaniýasy. 925 kümüş, mis, K altyn şaý-sepleri keramiki reňkli daşlar, hrustal daşlar, dürli daşlar, emeli sintetiki daş önümleri hünär dizaýny, ösdürmek, gaýtadan işlemek we öndürmek. Elektron söwda müşderilerine hyzmat edýän kümüş şaý-sepleriň önümçiligine we üpjünçilik zynjyryna ünsi jemläp, elmydama internet pikirlenişine we tehnologiýasyna eýeriň.

Şawan şaý-sepler şäherçesinde ýerleşýär - Guanç Guangzhouou açar goldaw seýilgähi

20 ýyllap professional önümçilik seiko kümüş şaý-sepleri

Hünär topary: ODM we OEM hyzmatlaryny beriň

Professional altyn gyrmyzy, has uzak wagtlap

Önüm goldawy GRC Iňlis şahadatnamasy

300W bölek inwentar lomaý satuw, aşak düşmegi goldaýar

Kompaniýanyň wezipesi: Kümüş şaý-sepleri ýasamak üçin şaý-sepler ussatlygyny ulanyň we dünýäde ýokary derejeli kümüş şaý-sepler zynjyryny dörediň!

Kompaniýa Hytaý Halk Respublikasynyň Söwda ministrligi tarapyndan tassyklanan we Guanç Guangzhouou şäheri tarapyndan goldanýan Şawan şaý-sepleri senagat parkynda ýerleşýär. Zawodda her gün ortaça 5000 bölek şaý-sepler öndürilýän 100 töweregi adam bar. Throughoutylyň dowamynda 5 million taýýar önümiň ätiýaçlygyny saklaýar we dünýäde müşderilere hyzmat edýär.

Kompaniýanyň 20-den gowrak adamdan ybarat hünärmen we tejribeli dizaýn we gözleg topary bar, bu dizaýn ylhamyny döredýär we dünýä derejesinde moda tendensiýalaryny özüne çekýär. 60-dan gowrak adamdan ybarat ökde önümçilik topary, doly ylmy hil dolandyryş ulgamy, önümçilik tehnologiýasynyň üznüksiz täzelenmegi we ussatlygyň ussatlygy.

Our Workshop
Our Team

Topar, gözleg we zergärçilik pudagynda 20 ýyldan gowrak tejribe toplap, hyzmatdaşlyk eden her bir müşderi “Love & Beauty” -iň ýokary hilli şaý-sepleriniň we kümüş şaý-sepleriniň ajaýyplygyny we ajaýyplygyny duýup biler we her bir müşderini moda, aýratynlyk bilen üpjün eder. , ýokary hilli we iň tygşytly önümler we hyzmat.

Işimizi görmek we gepleşik geçirmek we bilelikde ajaýyp geljegi ösdürmek üçin kompaniýamyza gelmek isleýän müşderileri we dostlary hoş geldiňiz!

Iş görnüşi Öndüriji, Söwda kompaniýasy / Urt / sebit Guangdong, Hytaý
Esasy önümler 925 Sterling kümüş şaý-sepler, gaty altyn şaý-sepler, gymmat bahaly daş şaý-sepleri, merjen şaý-sepleri, emel şaý-sepleri Eýeçilik Hususy eýesi
Jemi işgärler 51 - 100 adam Jemi ýyllyk girdeji 5 000 000 ABŞ dollary
Bellenen ýyl 2010 Şahadatnamalar (1) ISO9001

Gyzyklanýan müşderiler we dostlar, ýerimize baryp görmek we işewür gepleşikler üçin kompaniýamyza baryp görmäge we bilelikde ajaýyp geljegi ösdürmäge hoş geldiňiz!