• top-banner

Moda blemgoşar Kub Zirkoniýa 925 Kümüş Hoop Huggie gulakhalkalar

Moda blemgoşar Kub Zirkoniýa 925 Kümüş Hoop Huggie gulakhalkalar

Gysga düşündiriş:

Material: 925 sterling kümüşden ýasalan esasy daş, 2,5 * 2,5 mm reňkli kub zirkon daşy, ululygy ýakymly women aýallar üçin amatly.

Dizaýn jikme-jiklikleri: reňkli zirkoniýa, älemgoşara meňzeýär easy aňsat deformasiýa däl , gipoallergen, berk, ýeňil we ygtybarly gysgyçlary bar.

Adingitip gitmek aňsat däl, geýmek we geýim geýmek has aňsat, gysgyçlary ajaýyp görünýär, bu aýallar üçin ajaýyp sowgat.

Bejeriş: suwdan, himiki maddalardan, ýiti zatlardan uzak durmagyňyzy we uklaýan wagtyňyz gulakhalkalaryňyzy aýyrmagyňyzy gyzgyn ýatladýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu halka gulakhalkalar 925 kümüşden ýasalyp, älemgoşaryň kub sirkoniýasy bilen örtülendir. Moda stil dizaýny, gulak gulaklaryňyza özüne çekiji goşmak üçin ýalpyldawuk reňkli zirkoniýa goşýar. Saýlanan ýokary hilli 925 kümüş elde örtülen senetçilik dizaýny, saýlanan materiallar, ygtybarly hil, ýalpyldawuk we özüne çekiji, akylly goş.

Bu gulakhalkalaryň iki sany örtük reňki bar, biri altyn örtük, beýlekisi rodyum örtük. Adingitip gitmek aňsat däl, geýmek we geýim geýmek has aňsat, gysgyçlary ajaýyp görünýär, bu aýallar üçin ajaýyp sowgat.

Ajaýyp we dizaýn reňkli zirkonium gulakhalkalar, adamlaşdyrylan dizaýn, ajaýyp ýalpyldawuk, ýönekeý stil, düşürmek aňsat däl, geýmek has amatly, gündelik durmuş üçin amatly.

Haryt belgisi

E007661

Esasy daş

 Reňk CZ

Daş ölçegi

2.5 * 2.5MM

Material

 Kümüş

Bürünç agramy

3.18g

Plastinka

 Altyn örtülen ýa-da Rodiý bilen örtülen

MOQ

1 basgançaklar

OEM / ODM

 Kabul ederlikli we hoş geldiňiz

Önümiň beýany

Sowet daşy diýlip hem atlandyrylýan kub zirkoniýa sintetiki gymmat bahaly daşdyr. Ilki bilen Sowetler tarapyndan işlenip düzüldi, şonuň üçin sowet daşy diýlip atlandyryldy. "Kub zirkon" ýa-da "Sowet göwheri" diýlip hem atlandyrylýan bu zirkon kristalynyň bir görnüşidir. Zirkonium oksidi, tebigy ýagdaýda bolanda esasan monokliniki kristal bolup, esasan mineral "kliniki sirkon" hökmünde bar. Kub ýeke kristallarda bar bolan Zirkoniýa tebigatda gaty seýrekdir we emeli usulda sintez edilip bilner we göwheriň ornuny tutýar.

Fashion Rainbow Cubic Zirconia 925 Silver Hoop Huggie Earrings (10)

Dizaýn eskiz

Kub zirkoniýasy iň oňat "göwher" ornuny tutýar;

Kub zirkoniýasy zergärçilik pudagynda iň oňat göwher imitasiýasydyr. Şaý-sepler bazarymyzy durmuşymyzy owadanlaşdyrmak üçin dürli ýokary hilli we arzan bahaly şaý-sepler bilen üpjün edýär; kub zirkoniýanyň görnüşi göwheriňkä meňzeýär, hasam güýçli. Mundan başga-da, gatylygy birneme ýokary bolup, kub sirkoniýa berk çydamlylygy we könelmegine garşylyk berýän Mohs gatylygy 8,5-den 9-a ýetýär. Kub zirkoniýanyň köp reňkleri bar, gyzyl, ýaşyl, sary we ş.m. Käbir gündelik adaty şaý-seplerde, şaý-seplerdäki göwherler býudjetiňizden ýokary bolsa, kub zirkoniýa şaý-sepleriň üstünde goýuljak reňkli ýa-da reňksiz daşlar hökmünde ulanylyp bilinjek göwher çalşygyny gowy saýlamagy üpjün edýär.

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň